دریا شود آن رود که پیوسته روان است

 

 

می روم شاید فراموشت کنم


با فراموشی هم آغوشت کنم .


می روم از رفتن من شاد باش


از عذاب دیدنم آزادباش .


گر چه تو تنها تر از ما می روی
...

آرزو دارم ولی عاشق شوی .


آرزو دارم بفهمی درد را


تلخی بر خوردهای سرد را .


(دکتر علی شریعتی)

????? ??? ?? ۱۳٩٠/٢/۳٠???? ۸:٠٤ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |