دریا شود آن رود که پیوسته روان است

  * مجروح کردن قلب دیگران دقایقی طول نمی کشد ، ولی برای التیام بخشیدن به آن سالها وقت نیاز است .

 

  * هرگز نمی توانیم کسی را مجبور به دوست داشتن خود بکنیم ، زیرا عشق و علاقه دیگران نسبت به ما آئینه ای از کردار و اخلاق خود ماست .

 

* هرگز خودمان را با دیـگران مـقایسه نکنیم ، از آنـجا که هر یک از ما به تنهایـی و

 بر حسب شایستگی های خود مورد قضاوت و داوری قرار می گیریم .

 

دوستان واقعی ما کسانی هستند که با ضعف هاو نقصان های ما آشنایند ولیکن ما را همانگونه که هستیم ، دوست دارند .

 

  *داشتن چیزهای قیمتی و گران و نفیس به زندگی ما بها نمی دهد ، بلکه آنچه با ارزش است بودن افراد بیشتر در زندگی ماست .

 

 * دیگران را در مقابل خطا و بی مهری که نسبت به ما روا می دارند ، مورد بخشش خود قرار دهیم و این عمل پسندیده را با ممارست بیشتر در خود تقویت نمائیم .

 

 * دونفر می توانند در یک لحظه به یک چیز نگاه کنند ،ولی برداشت آن دوازآن،هیچگاه یکسان نخواهد بود .

 

در برابر خطای خود فقط به عفو و بخشش دیگران بسنده نکنیم ، آنگاه که مورد آمرزش وجدان خود قرار گرفتیم راضی و خشنود شویم .

 

توانگرکسی نیست که بیشتردارد ، بلکه آن است که خواسته های کمتری دارد.

 

* و بدانیم و به خاطر داشته باشیم  !

که مردم گفته های ما را فراموش می کنند .

مردم کارهای  ما را فراموش می کنند .

ولی ،

هرگز احساس ما را نسبت به خویش از یاد نخواهند برد .

????? ??? ?? ۱۳۸٩/۱٠/٢۳???? ٧:٥٩ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |