دریا شود آن رود که پیوسته روان است

اسپانیایی ها میگویند:  "عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر است. "ایتالیایی ها میگویند:"عشق یعنی ترس از دست دادن تو!" ایرانی ها میگویند :"عشق سوء تفاهمی است بین دو احمق که با یک ببخشید تمام میشود.

????? ??? ?? ۱۳۸٩/۳/٢۸???? ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |