دریا شود آن رود که پیوسته روان است

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود


بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند


به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم


آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد


اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد


آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیستیک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد


هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید.


تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد.


علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است


اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی"از من پرسید :تو مال منی؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. هر کاری دلت می خواد باهام بکن. گفت :هر کاری؟ گفتم:آره. ............ تنهام گذاشت و رفتهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک استهرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهیخود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر برویدروح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شوداسرار خویش به کسی مگوی زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه اید از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشدفردا و دیروزبا هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مراخواب کرد.
وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود.دانستن کافی نیست...بایدبه دانسته خود عمل کنید...

????? ??? ?? ۱۳۸٩/٢/۱٧???? ۸:٢٤ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |