دریا شود آن رود که پیوسته روان است

توقع ندارم کسی مرا بشناسد.

توقع ندارم حتما دوست ام بدارند.

توقع ندارم باید خوبی هایم را ببینند.

چرا که میدانم در کجا ایستاده ام

جایی که می توانم دیگران را بشناسم

دیگران را دوست داشته باشم

خوبی هایشان را ببینم

و همین کافی ست

????? ??? ?? ۱۳٩۱/۱/٢٩???? ۸:٥٦ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |