دریا شود آن رود که پیوسته روان است

 تقدیم به مادر عزیزم که بهترینهاست...

تاج از فرق فلک برداشتن

جاودان آن تاج بر سرداشتن

در بهشت آرزو ره یافتن

هر نفس شهدی به ساغر داشتن

روز در انواع نعمت ها و ناز

شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن

شامگه چون ماه رویا آفرین

ناز بر افلاک اختر داشتن

چون صبا در مزرع سبز فلک

بال در بال کبوتر داشتن

حشمت و جاه سلیمانی یافتن

شوکت و فر سکندر داشتن

تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملک هستی را مسخر داشتن

برتو ارزانی که ما را خوش تر است

لذت یک لحظه "مادر" داشتن

 

 

 فریدون مشیری

????? ??? ?? ۱۳٩٠/٢/۳٠???? ۸:۳٠ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |

 

 

می روم شاید فراموشت کنم


با فراموشی هم آغوشت کنم .


می روم از رفتن من شاد باش


از عذاب دیدنم آزادباش .


گر چه تو تنها تر از ما می روی
...

آرزو دارم ولی عاشق شوی .


آرزو دارم بفهمی درد را


تلخی بر خوردهای سرد را .


(دکتر علی شریعتی)

????? ??? ?? ۱۳٩٠/٢/۳٠???? ۸:٠٤ ‎ب.ظ ???? فرزانه میرزایی ????? () |